Shipping Mark Là Gì? Mẫu Shipping Mark Form Chuẩn!

Shipping mark là gì là một khái niệm rất quan trọng mà bất kỳ ai làm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu đều phải nắm rõ. Ở bài viết sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Shipping Mark, một khái niệm vô cùng quan trọng!

Nếu bạn mới tìm hiểu về logistic trong các khoá học nghiệp vụ xuất nhập khẩu cho người mới bắt đầu hãy tìm hiểu thêm bài viết shipping mark là gì tại đây.

Shipping mark được xem là những dấu hiệu riêng cho hàng hóa  do nhà sản xuất hoặc người gửi hàng để người nhận hàng mặc định cho loại hàng đó để nhận biết hàng của mình dễ dàng.

Vai trò của shipping mark trong vận chuyển giúp bên vận chuyển hàng đến đúng địa điểm theo yêu cầu của người gửi .

Shipping mark là gì

Shipping mark là gì

“Nhãn hàng hoá”  có thể là văn bản

viết, bản in, bản chụp của chữ, hình vẽ, hình ảnh được dán, in, đính, đúc, chạm, khắc trực tiếp trên hàng hoá, bao bì ….được gắn trên hàng hoá, bao bì thương phẩm sẽ gắn trong suốt quá trình lưu thông hàng hoá.

– Căn cứ Điều 6 Nghị định 89/2006/NĐ-CP ngày 30/08/2006 của Chính phủ quy định:

“Điều 6. Vị trí nhãn hàng hoá – Vị trí dán Shipping Mark

Khi đóng nhãn hàng hoá cần lưu ý: thẻ nhãn phải gắn lên hàng hoá tại vị trí dễ quan sát để nhìn thấy dễ, theo quy định tiêu chuẩn.

  1. Trường hợp shipping Mark không gắn trên bao bì thì trên bao bì phải thể hiện đầy đủ những nội dung bắt buộc của hàng hoá.
  2. Trường hợp shipping Mark không thể thể hiện tất cả nội dung bắt buộc trên nhãn phải có những lưu ý sau:
  3. a) Trên Shipping Mark phải có tên hàng hoá; tên tổ chức, cá nhân sở hữu hàng, xuất xứ hàng hoá phải được ghi trên nhãn hàng hoá; ngày sản xuất, hạn sử dụng.
  4. b) Những nội dung bắt buộc khác cần ghi đầy đủ trong tài liệu kèm theo hàng cần phải chỉ ra những nơi ghi nội dung đó để tiện theo dõi.

Lưu ý: Quy định về nhãn hàng hoá Shipping Mark dựa theo thoả thuận của 2 bên  mua – ban mà không có văn bản pháp quy nào

Nhìn vào Shipping Mark sẽ thấy được:

  • Tên hàng
  • Thứ tự các kiện hàng hoá
  • Mã ký hiệu hàng hoá
  • Nhà sản xuất
  • Lưu ý sắp xếp hàng hoá, số thứ tự các kiện hàng ….

Trên đây là bài viết chi tiết về Shipping Mark bạn đọc quan tâm có thể tìm hiểu thêm những bài viết liên quan khác về quy trình logistic

Shipping Mark Là Gì? Mẫu Shipping Mark Form Chuẩn!
5 (100%) 8 votes

Leave a Reply